مجله نسیم شو


موضوع: ولیمه و ترحیم

آداب و اصول سنت ولیمه دادن

۱۹ مهر ۱۳۹۶

ولیمه دادن یکی از سنت های پسندیده اسلامی ست که به مهمانی گفته میشه که در اون حداقل ده نفر شرکت داشته باشن. مهمانان ولیمه میتونن از اقوام ، دوستان ، همسایگان و ... باشن.اما چه خوبه از افراد کم بضاعت هم...

ادامه مطلب

جستجو در مجله

نسیم 1

بنر نسیم 2

بنر نسیم 3