مجله نسیم شو


موضوع: مدارس و مراکز آموزشی

چگونه کارگاه آموزشی برگزار کنیم!

۲۵ مهر ۱۳۹۶

مهمترین هدف برگزاری یک کارگاه آموزشی ، ارتقای دانش و ایجاد مهارته

ادامه مطلب

موضوع: مدارس و مراکز آموزشی

۸مرحله برنامه ریزی کارگاه آموزشی مفید

۱۹ مهر ۱۳۹۶

وُرکشاپ و یا کارگاه آموزشی‌ به رویدادهای کوتاه‌ مدتی گفته میشه که با هدف آموزش تعداد معدودی از افراد برگزار میشن. وُرکشاپ‌های آموزشی اغلب برای دانش‌آموزان جهت رفع محدودیت‌های...

ادامه مطلب

جستجو در مجله

نسیم 1

بنر نسیم 2

بنر نسیم 3