مجله نسیم شو


موضوع: مهمانی خانوادگی

مهمونی های بی بخار امروزی ما

۰۷ آذر ۱۳۹۶

وقتی می‌رسیدم خونه، با عجله طول حیاط رو طی می‌کردم. اونقدر تند که حتی حواسم به ماهیای توی حوض آبی هم نبود. خودمو به پشت در ورودی ساختمون می‌رسوندم و مردمک چشمم می‌چرخید رو به زمین تا بفهمم امروز چند تا مهمون داریم

ادامه مطلب

جستجو در مجله

بنر نسیم سبز تصویر