مجله نسیم شو


موضوع: مراسم سازمانی

نکاتی برای شبکه سازی موفق در رویدادها

۲۶ شهریور ۱۳۹۷

در این نوشتار ما نکاتی را در رابطه با شبکه سازی موفق در رویدادها بیان خواهیم کرد تا شما با شرکت در هر رویداد و پیگیری روابط، شبکۀ ارتباطی خود را بزرگ‎تر کنید.

ادامه مطلب

موضوع: مراسم سازمانی ، افتتاحیه و رونمایی

چگونگی تشویق و ترغیب شبکه ‎سازی در رویدادهای شرکتی

۰۵ شهریور ۱۳۹۷

در اینجا چند ایده برای ترغیب و ترویج شبکه سازی در رویدادهای شرکتی با توجه به اهمیت روز افزون شبکه سازی، بیان شده است.

ادامه مطلب

جستجو در مجله

نسیم 1

بنر نسیم 2

بنر نسیم 3