مجله نسیم شو


موضوع: مراسم سازمانی ، افتتاحیه و رونمایی

در سخنرانی ‎ها قصه گوی خوبی باشید

۱۵ مهر ۱۳۹۷

در اینجا نکاتی را در رابطه با بهبود مهارت داستان سرایی برای شما بیان خواهیم کرد تا شما بتوانید از طریق انجام این کارها به یک قصه گوی ماهر تبدیل شوید و با مخاطبان خود ارتباط بهتری برقرار نمایید.

ادامه مطلب

موضوع: مراسم سازمانی ، افتتاحیه و رونمایی

اسرار موفقیت در ارائه و سخنرانی

۱۸ شهریور ۱۳۹۷

در این مطلب اسرار موفقیت در سخنرانی و ارائۀ مطلب از دیدگاه برخی از موفق‎ترین افراد در این زمینه، بیان خواهد شد.

ادامه مطلب

موضوع: مراسم سازمانی ، افتتاحیه و رونمایی

در نخستین سخنرانی عمومی‎تان، بر ترس خود غلبه کنید

۰۱ شهریور ۱۳۹۷

در این نوشتار راهنمایی‎هایی در راستای مبارزه با ترس از سخنرانی و داشتن بهترین عملکرد ارائه خواهیم کرد.

ادامه مطلب

موضوع: مراسم سازمانی

به دیگران احساس ارزشمند بودن بدهید

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

اگر می‎خواهید در سخنرانی‏ هایتان برنده شوید و مخاطبان از شما حمایت نمایند؛ انجام این شش راهکار ضروری است.

ادامه مطلب

موضوع: مراسم سازمانی ، افتتاحیه و رونمایی

سخنرانی خود را با قدرت آغاز کنید

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

در این نوشتار، نکاتی به منظور تأثیرگذاری مثبت بر مستمعین بیان خواهد شد.

ادامه مطلب

جستجو در مجله

نسیم 1

بنر نسیم 2

بنر نسیم 3