مجله نسیم شو


موضوع: مراسم سازمانی ، افتتاحیه و رونمایی ، مدارس و مراکز آموزشی ، فیلم و فیلمبرداری

آشنایی با موشن گرافیک

۱۹ فروردین ۱۳۹۷

موشن گرافیک ( Motion Graphic ) همان دانش ترکیب حرکت و صوت در رسانه های امروزی است.

ادامه مطلب

جستجو در مجله

نسیم 1

بنر نسیم 2

بنر نسیم 3