سفارش دهید

 

بسته فیروزه

بسته فیروزه

قیمت : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بسته فیروزه

 
یک نفر عکاس با یک دوربین حرفه‌ای عکاسی
یک نفر فیلمبردار با یک دوربین حرفه‌ای فیلمبرداری
تدوین نهایی فیلم مراسم
ارائه عکس‌ها و فیلم‌های تدوین شده مراسم بر روی DVD
امتیاز ویژه: ارائه فایل اصلی تمام عکس‌های مراسم بصورت رایگان


قیمت: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

استان: تهران


سفارش دهید