سفارش دهید

 

بسته عقیق

بسته عقیق

قیمت : ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

بسته عقیق

 
یک نفر عکاس با یک دوربین حرفه‌ای عکاسی
یک نفر فیلمبردار با یک دوربین حرفه‌ای فیلمبرداری
تامین تجهیزات نور پردازی مورد نیاز
تدوین نهایی فیلم مراسم
ارائه عکس‌ها و فیلم‌های تدوین شده مراسم بر روی DVD
امتیاز ویژه: ارائه فایل اصلی تمام عکس‌های مراسم بصورت رایگان


قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

استان: تهران


سفارش دهید