سفارش دهید

 

بسته زمرد

بسته زمرد

قیمت : ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بسته زمرد

 
یک نفر عکاس با یک دوربین حرفه‌ای عکاسی
دو نفر فیلمبردار با دو دوربین حرفه‌ای فیلمبرداری
تامین تجهیزات نور پردازی مورد نیاز
تدوین نهایی فیلم مراسم
تهیه یک کلیپ 5 دقیقه‌ای از مراسم
ارائه عکس‌ها و فیلم تدوین شده مراسم بر روی DVD
امتیاز ویژه: ارائه فایل اصلی تمام عکس‌های مراسم بصورت رایگان


قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

استان: تهران


سفارش دهید