سفارش دهید

 

بسته برلیان

بسته برلیان

قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ تومان

بسته برلیان

 
یک نفر عکاس با یک دوربین حرفه‌ای عکاسی
ارائه عکس‌های مراسم بر روی DVD
امتیاز ویژه: ارائه فایل اصلی تمام عکس‌های مراسم بصورت رایگان


قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

استان: تهران


سفارش دهید