سفارش دهید

 

بسته برلیان

بسته برلیان

قیمت : ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بسته برلیان

 
یک نفر عکاس با یک دوربین حرفه‌ای عکاسی
یک نفر فیلمبردار با دوربین حرفه‌ای فیلمبرداری
تامین تجهیزات نور پردازی مورد نیاز
تدوین نهایی فیلم مراسم
ارائه عکس‌ها و فیلم‌های تدوین شده مراسم بر روی DVD
امتیاز ویژه: ارائه فایل اصلی تمام عکس‌های مراسم بصورت رایگان


قیمت: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

استان: تهران


سفارش دهید