مجله نسیم شو


موضوع: فیلم و فیلمبرداری ، سمینارها و کارگاه های آموزشی

فیلمبرداری از پنجمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال توسط نسیم شو

۱۸ دی ۱۳۹۷

فیلمبرداری از پنجمین دورهمی در مسیر بازاریابی دیجیتال با همکاری نسیم شو به عنوان اسپانسر رویداد انجام شد.

ادامه مطلب

جستجو در مجله

نسیم 1

بنر نسیم 2

بنر نسیم 3